ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากในการด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 13 ครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

โครงการซ่อมแซมและเสริมถนน คสล. สายบ้านเกาะแก้ว-บ้านคลองมอญ หมู่ที่2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการซ่อมแซมและเสริมถนน คสล. สายบ้านเกาะแก้ว-บ้านคลองมอญ หมู่ที่2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (CCI_000218.pdf)CCI_000218.pdf[ ]108 Kb
Download this file (CCI_000219.pdf)CCI_000219.pdf[ ]104 Kb
Download this file (CCI_000220.pdf)CCI_000220.pdf[ ]139 Kb
Download this file (CCI_000221.pdf)CCI_000221.pdf[ ]78 Kb

โครงการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ หมู่ที่3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ หมู่ที่3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (CCI_000212.pdf)CCI_000212.pdf[ ]161 Kb
Download this file (CCI_000213.pdf)CCI_000213.pdf[ ]168 Kb
Download this file (CCI_000214.pdf)CCI_000214.pdf[ ]93 Kb
Download this file (CCI_000215.pdf)CCI_000215.pdf[ ]113 Kb
Download this file (CCI_000216.pdf)CCI_000216.pdf[ ]126 Kb
Download this file (CCI_000217.pdf)CCI_000217.pdf[ ]118 Kb

โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลงอาคาร และประตูปิด-เปิดสแตนเลส พร้อมราวจับ หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลงอาคาร และประตูปิด-เปิดสแตนเลส พร้อมราวจับ หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (CCI_000196.pdf)CCI_000196.pdf[ ]99 Kb
Download this file (CCI_000197.pdf)CCI_000197.pdf[ ]165 Kb
Download this file (CCI_000198.pdf)CCI_000198.pdf[ ]125 Kb
Download this file (CCI_000199.pdf)CCI_000199.pdf[ ]130 Kb
Download this file (CCI_000200.pdf)CCI_000200.pdf[ ]114 Kb
Download this file (CCI_000201.pdf)CCI_000201.pdf[ ]173 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ ทต.บางตะบูน ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234