ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (ของเหลว) คันหมายเลขทะเบียน 81-3107 เพชรบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (ของเหลว) คันหมายเลขทะเบียน 81-3107 เพชรบุรี

Attachments:
Download this file (18330.pdf)18330.pdf[ ]82 Kb

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้ นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้ นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 จำนวน 1 ราย

Attachments:
Download this file (14 กันยายน 2564.jpg)14 กันยายน 2564.jpg[ ]113 Kb

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 15

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากในการด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่13 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางตะบูนออก เพื่อมอบเครื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่13 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางตะบูนออก เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid - 19 จำนวน 2 ราย

Attachments:
Download this file (S__21635080.jpg)S__21635080.jpg[ ]536 Kb
Download this file (S__21635082.jpg)S__21635082.jpg[ ]506 Kb

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน ลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 30 หลังคาเรือน