ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างหาที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างหาที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Attachments:
Download this file (IMG_20210921_0001.pdf)IMG_20210921_0001.pdf[ ]253 Kb

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากในการด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (IMG_20210916_0001.pdf)IMG_20210916_0001.pdf[ ]767 Kb

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

Attachments:
Download this file (4456.pdf)4456.pdf[ ]84 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

Attachments:
Download this file (10000.pdf)10000.pdf[ ]74 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ ทต.บางตะบูน ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234