ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากในการด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าของเทศบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าของเทศบาล

Attachments:
Download this file (4200.pdf)4200.pdf[ ]82 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Attachments:
Download this file (20700.pdf)20700.pdf[ ]75 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลชำรุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

Attachments:
Download this file (85860.pdf)85860.pdf[ ]76 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลชำรุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลชำรุด

Attachments:
Download this file (170000.pdf)170000.pdf[ ]79 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ ทต.บางตะบูน ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234