ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการเสริมถนนและลาน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำซอยศาลเจ้าปุนเถ้ากง หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน

Attachments:
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  (งานทะเบียนราฏร).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานทะเบียนราฏร).pdf[ ]30100 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กองช่าง).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กองช่าง).pdf[ ]19933 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กองสาธารณสุขฯ).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กองสาธารณสุขฯ).pdf[ ]11229 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานการเจ้าหน้าที่).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานการเจ้าหน้าที่).pdf[ ]5024 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานผลประโยชน์).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานผลประโยชน์).pdf[ ]12326 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานพัฒนาชุมชน).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (งานพัฒนาชุมชน).pdf[ ]2408 Kb
Download this file (ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก).pdf)ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก).pdf[ ]824 Kb

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

Attachments:
Download this file (54000.pdf)54000.pdf[ ]82 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

Attachments:
Download this file (144000.pdf)144000.pdf[ ]78 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 150

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ ทต.บางตะบูน ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473895