ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่งข้ามคลองสามคลองหมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว ระบบเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก และหมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำฝั่งตรงข้ามหน้าเสาAIS หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมระยนต์บรรทุกน้ำ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางรางระบายน้ำ

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพอใจ ทต.บางตะบูน ด้านใดเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234