แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 2
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 13
3 คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 17
4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) สำนักปลัด 115
5 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 15
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น สำนักปลัด 13
7 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 1
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 9
9 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment/Report : SAR) สำนักปลัด 7
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) สำนักปลัด 17

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234