แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 10
2 คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 15
3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) สำนักปลัด 10
4 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 12
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น สำนักปลัด 11
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 8
7 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment/Report : SAR) สำนักปลัด 3
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) สำนักปลัด 11
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) สำนักปลัด 6
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) ระยะที่ 3 สำนักปลัด 3


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234