ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 5
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 1
3 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 1
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 15
5 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ทต.บางตะบูน 22
6 การกำหนดสถานที่ปิดป้ายประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (อบจ.) สำนักปลัด 16
7 การกำหนดสถานที่ปิดป้ายประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (อบจ.) สำนักปลัด 8
8 แบบกำหนดสถานที่ติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด 9
9 ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำนักปลัด 8
10 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 16
11 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 7
12 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 10
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 40
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 53
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 สำนักปลัด 64
16 ประกาศเยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563 กองคลัง 24
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 34
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด 108
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด 69
20 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก กองสาธารณสุข 30
21 การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทต.บางตะบูน 86
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.บางตะบูน 153
23 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.บางตะบูน 73
24 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 กองคลัง 88
25 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาล กองคลัง 63
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.บางตะบูน 71
27 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ตอน ปั่น ไป ปลูก ทต.บางตะบูน 250
28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ทต.บางตะบูน 174
29 ขอความร่วมมือสำรวจภาคสนามจัดทำแผนที่ภาษี ทต.บางตะบูน 548
30 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561 ทต.บางตะบูน 132

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234