ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19 สำนักปลัด 8
2 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 18 สำนักปลัด -
3 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17 สำนักปลัด 1
4 วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้ นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผ สำนักปลัด 5
5 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 15 สำนักปลัด 4
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่13 กันยายน 2564 นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบหมายให้นายวรภพ ไทรงาม ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางตะบูนออก เพื่อมอบเครื่อ สำนักปลัด 8
7 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14 สำนักปลัด 10
8 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13 สำนักปลัด 7
9 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12 สำนักปลัด 5
10 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 11 สำนักปลัด 8
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19 สำนักปลัด 15
12 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10 สำนักปลัด 15
13 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9 สำนักปลัด 11
14 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8 สำนักปลัด 8
15 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 7 สำนักปลัด 30
16 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6 สำนักปลัด 23
17 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5 สำนักปลัด 25
18 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4 สำนักปลัด 18
19 หลักสูตรการฝึกอบรม และฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 สำนักปลัด 11
20 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต กรณีการจัดงาน/กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน สำนักปลัด 20
21 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 สำนักปลัด 34
22 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สำนักปลัด 23
23 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 13
24 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 23
25 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 185
26 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) สำนักปลัด 32
27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 9
28 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 12
29 คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 10
30 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 18

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234