ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางตะบูน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 13
2 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 3
3 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประสบเหตุสาธารณภัย สำนักปลัด 5
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 29
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 39
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 สำนักปลัด 53
7 ประกาศเยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563 กองคลัง 19
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 22
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด 97
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด 64
11 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก กองสาธารณสุข 22
12 การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทต.บางตะบูน 79
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.บางตะบูน 142
14 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.บางตะบูน 61
15 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 กองคลัง 80
16 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาล กองคลัง 51
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.บางตะบูน 65
18 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ตอน ปั่น ไป ปลูก ทต.บางตะบูน 223
19 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ทต.บางตะบูน 165
20 ขอความร่วมมือสำรวจภาคสนามจัดทำแผนที่ภาษี ทต.บางตะบูน 439
21 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561 ทต.บางตะบูน 127
22 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 8
23 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเขตเทศบาล กองคลัง 109
24 ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561 กองคลัง 144
25 ประกาศแผนฯ กองคลัง 115
26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ทต.บางตะบูน 107
27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 115
28 ประกาศนัดตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล กองคลัง 119
29 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ กองคลัง 1151
30 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบางตะบูน ทต.บางตะบูน 115

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234