ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16 สำนักปลัด 8
2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักปลัด 3
3 มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ สำนักปลัด 9
4 เทศบาลตำบลบางตะบูนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 ครอบครัว สำนักปลัด 7
5 สำรวจแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรณีที่มีฝนตกติดต่อกัน พื้นที่บริเวณ หมู่ 3 ตำบลบางตะบูนออก สำนักปลัด 4
6 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด กองช่าง 30
7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ สำนักปลัด 12
8 เทศบาลตำบลบางตะบูนมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 19
9 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 23
10 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 17
11 ให้บริการตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับสายไฟ สำนักปลัด 30
12 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สำนักปลัด 11
13 แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีและแจกทรายทีมีฟอส เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 14
14 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สำนักปลัด 14
15 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง สำนักปลัด 21
16 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่2/2564 สำนักปลัด 30
17 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 สำนักปลัด 29
18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางตะบูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สำนักปลัด 21
19 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 56
20 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 33
21 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สำนักปลัด 28
22 ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของเทศบาลตำบลบางบตะบูน ประจำปี 2563 สำนักปลัด 7
23 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 8
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 สำนักปลัด 98
25 กิจกรรมวันแม่ 2561 ทต.บางตะบูน 178
26 ประกาศนัดตรวจงานจ้าง กองคลัง 149
27 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 สำนักปลัด 340


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234