สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางตะบูน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กองคลัง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลงอาคาร และประตูปิด-เปิดสแตนเลส พร้อมราวจับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมูที่1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสทางขึน-ลงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่4 ตำบลบางตะบูน และหมู่ที่1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุด จำนวน 5 แห่ง กองคลัง 6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองคลัง 10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 7
7 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมบ้านตามโครงการช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ กองคลัง 7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ หมู่ที่3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลชำรุด กองคลัง 17
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 17
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของเทศบาล คันหมายเลขทะเบียน กข 6365 เพชรบุรี กองคลัง 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าของเทศบาล กองคลัง 1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (ของเหลว) คันหมายเลขทะเบียน 81-3107 เพชรบุรี กองคลัง 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลชำรุด กองคลัง 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 11
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 6
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 8
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ กองคลัง 9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง 8
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14
28 กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัสดุก่อสร้าง กองคลัง 14
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัสดุก่อสร้าง กองคลัง 13

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234