ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางตะบูน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจ้างโครงการควบคุมประชากรลิง กองคลัง 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเครื่องจ่ายแอลกกอฮอล์ กองคลัง 16
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 ถึง ธ.ค. 63 กองคลัง 12
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน กองคลัง 15
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย ๑ รายการ กองคลัง 30
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง 22
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ แบตเตอร์รี่พร้อมอุปกรณ์ กองคลัง 30
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองคลัง 28
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ กองคลัง 28
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 30
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองคลัง 28
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ จำนวน๒ รายการ กองคลัง 29
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว กองคลัง 34
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1 กองคลัง 4
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือก ไตรมาส ที่ 1 กองคลัง 11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติกทรงกลม จำนวน 50 ใบ กองคลัง 37
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว กองคลัง 45
20 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ กองคลัง 45
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส4 กองคลัง 32
22 ประกาศราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดลัด กองคลัง 31
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองคลัง 18
24 ประกาศราคากลางการจัดหาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองคลัง 31
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียน การสอน ,วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว กองคลัง 35
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ กองคลัง 26
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑๕ เครื่อง กองคลัง 25
28 ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
29 ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบพัดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234