แผนอัตรากำลัง ทต.บางตะบูน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 22
2 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักปลัด 27
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ครั้งที่1/2564) สำนักปลัด 31
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 สำนักปลัด 35
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 สำนักปลัด 41
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563) สำนักปลัด 26
7 ประกาศพนักเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำนักปลัด 113
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 สำนักปลัด 23
9 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักปลัด 31
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 31
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 22
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 22
13 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักปลัด 28
14 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วันลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 32
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 สำนักปลัด 20
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562) สำนักปลัด 28
17 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 สำนักปลัด 20
18 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สำนักปลัด 28
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.บางตะบูน 240
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.บางตะบูน 189


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234