แผนอัตรากำลัง ทต.บางตะบูน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563) สำนักปลัด 6
2 ประกาศพนักเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำนักปลัด 30
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 สำนักปลัด 8
4 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักปลัด 16
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 14
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 6
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 9
8 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักปลัด 12
9 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วันลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 11
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 สำนักปลัด 5
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562) สำนักปลัด 6
12 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 สำนักปลัด 4
13 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สำนักปลัด 8
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.บางตะบูน 216
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.บางตะบูน 125


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234