บุคลากรกองการศึกษาฯ ทต.บางตะบูนนางยุวรัตน์  ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาน.ส.กนกพรรณ  กฤติสิรกุล
นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.นันทิยามาศ  มีญาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.กนกลักษณ์  มั่นหมายธนินี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเกาะแก้ว เทศบาลฯ วัดลัด
น.ส.สายรุ้ง ธาณาบัณฑิต
ครู (คศ.1)
นางชณาภา  พงษ์พานิช
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
 - ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
 
น.ส.พณารัตน์  แสงคำ
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลฯ
 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234