บุคลากรกองการศึกษาฯ ทต.บางตะบูนนางยุวรัตน์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาน.ส.กนกพรรณ กฤติสิริกุล
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.นันทิยามาศ มั่งสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.กนกลักษฌ์ มั่นหมายธนินี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
altalt

งานการศึกษาปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเกาะแก้ว เทศบาลฯ วัดลัด
น.ส.สายรุ้ง ธาณาบัณฑิต
ครู (คศ.1)
นางชณาภา พงษ์พานิช
ครู (คศ.2)
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
alt
น.ส.นลินี สุขพร้อม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.เขมนิจ แสงคำ
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลฯ
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
alt
น.ส.ศศิวรรณ บุญกอง
คนงานทั่วไป
alt
น.ส.ชุติมา นิ่มนวล
ผู้ดูแลเด็ก
 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234