บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.บางตะบูนน.ส.ฐานิตา  อุตสาหะ
พยาบาลวิชาชีพ

(รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
น.ส.ปณิตา  แก้วแดง
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส.ฐานิตา  อุตสาหะ
พยาบาลวิชาชีพ
นายลัทธชัย  สำเภาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


งานสุขาภิบาล   งานควบคุมโรค
นายฉัตรชัย ศรัทธาธรรม
พนักงานขับเรือยนต์
 
น.ส.รสรินทร์  ใจชื้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวีรชัย  นุชพันธุ์
คนงานประจำเรือขยะ
นายพรเทพ โกศลพิมลการ
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ สาลีวงศ์
คนงานประจำรถขยะThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234