บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ทต.บางตะบูนน.ส.ฐานิตา อุตสาหะ
พยาบาลวิชาชีพ

(รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
น.ส.ปณิตา แก้วแดง
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ฐานิตา อุตสาหะ
พยาบาลวิชาชีพ
alt
นางอุมาพร พวงสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
alt
นายลัทธชัย สำเภาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.ณัฏฐ์กานดา คำสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

altalt

งานสุขาภิบาล   งานควบคุมโรค
นายฉัตรชัย ศรัทธาธรรม
พนักงานขับเรือยนต์
 
น.ส.รสรินทร์ ใจชื้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรชัย นุชพันธุ์
คนงานประจำเรือขยะ
นายพรเทพ โกศลพิมลการ
คนงานประจำรถขยะ
alt
นายธนพนธ์ คนเฉลียว
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายนรา ใหญ่ประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายสายชล สมบูรณ์ศรี
คนงานประจำรถขยะ
 


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234