บุคลากรกองคลัง ทต.บางตะบูนนางวาสนา  เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลังนางพัชรินทร์  จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


งานผลประโยชน์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์
น.ส.สุพรรณี  สิงหาราม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สุนทรี  มหากลั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวรรณา  เทพสมุทร
นักวิชาการคลัง
นายวรากร  ติดต่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางอารยา  ทองคำ
นักวิชาการพัสดุThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234