บุคลากรกองคลัง ทต.บางตะบูนนางวาสนา เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลังนางพัชรินทร์ จินดาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานผลประโยชน์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน
น.ส.สุพรรณี สิงหาราม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
alt
น.ส.ธัญลักษณ์ จิตวิมลลักษณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอารยา ยองใย
นักวิชาการพัสดุ
นายวรากร ติดต่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวรรณา เทพสมุทร
นักวิชาการคลัง

alt

น.ส.อังคณา ตราชูนิต
ผช.
นักวิชาการพัสดุ

 

alt

นายอัคคเดช หิรัญวงค์
พนักงานขับรถยนต์

alt

น.ส.ณัฐยา เดือนคล้อย
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234