บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูนนางสาวศรัญญา   ฉิมฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาวกัลยา   ศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ งานวิเคราะห์
 
นางเบญจวลัย   ดวงเดือน
เจ้าพนักงานทะเบียน
- ว่าง -
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ
นางภชสร   แสงสุริยา
นักการ
 
น.ส.ภัทรัตน์  ทั่งศรี
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ


 

altalt

งานการเจ้าหน้าที่   งานประชาสัมพันธ์
- ว่าง -
บุคลากร
 
น.ส.แพว   พานแพน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสุภาพร  พานแพน
ผู้ช่วยบุคลากร
                 
นายภัทรวรรธ  สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

altalt

งานป้องกัน   งานพัฒนาชุมชน
นายณรงค์  ทองสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
Â
น.ส.ธารารัตน์  แสงโสม
นักพัฒนาชุมชน
นายโสภณ    แสงอาทิตย์
พนักงานดับเพลิง
         
นายณรงค์    กล่ำทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234