บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน


alt
น.ส.ศรัญญา ฉิมฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลน.ส.กัลยา ศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ งานวิเคราะห์นโยบายฯ
alt

นายทัศนัย แสงตุ้ม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางเบญจวลัย ดวงเดือน
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภชสร แสงสุริยา
นักการ
 
น.ส.ภัทรัตน์ ทั่งศรี
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

altalt
งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์
alt
น.ส.วิไลลักษณ์ พงษ์เทศ
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นิติกร
น.ส.แพว พานแพน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสุภาพร พานแพน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นายภัทรวรรธ สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

altalt

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
 

 

น.ส.ธารารัตน์ แสงโสม
นักพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ ทองสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
 


นายณรงค์ กล่ำทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายโสภณ แสงอาทิตย์
พนักงานดับเพลิง
   
alt

นายกิตติธัช สำเภาเงิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

   


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234