หัวหน้าส่วนราชการ ทต.บางตะบูน
นายวรภพ  ไทรงาม
ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 06 2536 6697นายเขมชาติ  อยู่เป็นสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 09 8278 9987

 

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา


น.ส.ศรัญญา ฉิมฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 


นางวาสนา เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นายธณัฏฐ์ พ่วงเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


พ.จ.อ.สุริยา อรุณรุวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางยุวรัตน์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473895