หัวหน้าส่วนราชการ ทต.บางตะบูน
นายวรภพ  ไทรงาม
ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 06 2536 6697นายเขมชาติ  อยู่เป็นสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 09 8278 9987

 

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

นางสาวกัลยา ศรีแสงหัวหน้าสำนักปลัด


นางวาสนา เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นายธณัฏฐ์ พ่วงเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางยุวรัตน์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473895