หัวหน้าส่วนราชการ ทต.บางตะบูน
นายวรภพ  ไทรงาม
ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 062-536-6697นายเขมชาติ  อยู่เป็นสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

โทร. 09-8278-9987

 

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

นางสาวกัลยา ศรีแสง      หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 08-6950-8814


นางวาสนา เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 08-1981-5285


นายธณัฏฐ์ พ่วงเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 08-3775-6389
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


างยุวรัตน์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 โทร. 08-1570-3347

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473895