หัวหน้าส่วนราชการ ทต.บางตะบูน
นายวรภพ ไทรงาม
ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

 

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา


น.ส.ศรัญญา ฉิมฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางวาสนา เมืองเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายธณัฏฐ์ พ่วงเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

น.ส.ฐานิตา อุตสาหะ
พยาบาลวิชาชีพ
(รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

 

นางยุวรัตน์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234