คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบางตะบูนนายชัยยศ  สงวนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน


น.ส.จีรนาฏ  สงวนทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวรมิดา  กลิ่นเมือง
รองนายกเทศมนตรี
จ.อ.ณัฐธกรณ์  บรรเทาสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอุไร  หงษ์ทอง
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234