เกียรติประวัติที่ได้รับ ทต.บางตะบูน


       ปีการศึกษา 2548 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดปากอ่าว) ถ่ายโอน ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรางวัล 820,000 บาท
       ปีการศึกษา 2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินรางวัล 300,000 บาท
       ปีการศึกษา 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี 2552 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
       ปีการศึกษา 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลสื่อ “ฉลาดรู้ภาษาไทย” ตามโครงการนวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
       ปีการศึกษา 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลแกนนำท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       ปีการศึกษา 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (โดยการประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
       ปีการศึกษา 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลัด ได้รับรางวัล ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัยดีเด่นประจำปี 2554 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
       ปีการศึกษา 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลัด ได้รับรางวัล ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัยดีเด่นประจำปี 2554 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
       ปีการศึกษา 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเรื่องเล่า “สื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย” ตามแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ระหว่างปี 2552 – 2556


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234